7 hành trình đáng sống

Phát triển EQ để sống một cuộc đời khác, như bạn mong muốn

Giới thiệu

7 Hành trình ĐÁNG SỐNG

Hành trình 01

Đích đến:

Để biết cách thấu hiểu và chấp nhận bản thân​

Udoo Unblinded

Sự khai sáng

Free Membership

Hành trình 02

Đích đến:

Tạo ra sự đột phá cho bản thân.

Udoo Breakthrough

Sự đột phá

Premium Membership

Hành trình 03

Đích đến:

Sống hạnh phúc với phong cách sống mong đợi

Udoo Well-being

Sự viên mãn

Premium Membership

Hành trình 04

Đích đến:

Thấu hiểu mình và thấu hiểu người khác.

Udoo Knowing Thyself

Sự thấu hiểu

Premium Membership

Hành trình 05

Đích đến:

Thay đổi mối quan hệ bạn có.

Udoo Relation Shift

Mối quan hệ tốt

Premium Membership

Hành trình 06

Đích đến:

Trở thành nhà lãnh đạo đích thực.

Udoo Leader Shift

Nhà lãnh đạo

Premium Membership

Hành trình 07

Đích đến:

Trở về với chính con người đích thực của mình.

Udoo Authenticity

Sự nguyên bản

Premium Membership