UDOO PLATFORM'S PUBLIC ROADMAP

Tìm hiểu những cập nhật và cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện gần đây, những gì chúng tôi hiện đang làm và những tính năng thú vị mà chúng tôi đang lên kế hoạch tiếp theo.

CLICK VÀO FOLDER ROADMAP ĐỂ XEM

Đề xuất & Góp ý

Phản hồi của bạn có ý nghĩa quan trọng hàng đầu với chúng tôi. Vì vậy nếu bạn cho rằng có 1 tính năng mà Udoo còn thiếu, hãy gửi gợi ý cho team chúng tôi. Sử dụng form dưới đây để gửi đề xuất/yêu cầu của bạn nhé.